Mevzuat

Planlama disiplinini ilgilendiren mevzuat çok geniş bir çevreyi kapsayan, çok çeşitli konuları içine alan bir çalışma alanını ifade eder. Mesleğimizin gerekliliği olan ve ülkemizdeki planlama çalışmalarına yön veren yasal mevzuata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kanunlar

Yönetmelikler