Planlama ve Tasarım Faaliyetleri

 • Çevre Düzeni Planları
 • Uygulama, Nazım, Mevzii, İlave ve Revizyon İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Köy Gelişme ve Yeni Yerleşim Planları
 • Bölgesel Planlar
 • Tasarım Projeleri

Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
 • Kentsel Dönüşüm Master Planı
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Planları
 • Kentsel Dönüşüm Eylem Planları
 • Afet Riski Altındaki Alanların Değerleme, Anket ve Arazi Çalışmaları
 • Finansal, Fonksiyonel ve Mekânsal Fizibilite Analizleri
 • Proje ve Uzlaşma Veritabanlarının Oluşturulması ve Raporlanması

Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri

 • Firma ve Banka Bazında Taşınmazların Değer Tespiti
 • Gayrimenkul Geliştirme Proje Hizmetleri
 • Yatırım Projeleri Fizibilite Analizi
 • Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı
 • Kira ve Satış Bedeli Tespiti
 • Risk, Maliyet ve Piyasa Analizleri

Ulaşım Planlaması Faaliyetleri

 • Ulaşım Analizleri
 • Ulaşım Planları
 • Kavşak Tasarımları
 • Toplu Taşıma Planları
 • Yol ve Şerit Düzenleme Projeleri

Stratejik Planlamalar ve Araştırmalar

 • Her Kapsamda Anket ve Arazi Çalışmaları
 • Analitik Araştırma Raporları
 • Stratejik Planlama Çalışmaları
 • Konsept ve Fikir Projeleri
 • Stratejik Mekânsal Planlama Çalışmaları
 • Tarihi Mekânsal Araştırmalar

Danışmanlık Faaliyetleri

 • Sektörel Planlar
 • İmar Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Şehircilik Danışmanlığı
 • Bölgesel ve Sektörel Arazi Geliştirme
 • Yer Seçim Analizleri ve Danışmanlığı

Halihazır Harita ve Ortofoto

 • Harita Yapımı
 • Halihazır Arazi Ölçümleri
 • İmar Uygulamaları
 • Kamulaştırma Projeleri
 • Altyapı Projeleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Algılama
 • İHA(UAV) İnsansız Hava Aracı ile 2B ve 3B Görüntü Oluşturulması

Diğer Hizmetler

 • Jeolojik ve Jeoteknik Etüt
 • Peyzaj Planlama
 • Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
 • Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
 • 3 Boyutlu Modelleme Hizmetleri